logga 4logga 4
logga 4

Solviken HVB hem

Behandlingshem och boende med ​naturlig gemenskap.

Vi har bred erfarenhet av psykiatri och samsjuklighet.


IMG 0052IMG 0052
IMG 0052
IMG 00048IMG 00048
IMG 0004
Fil saknas
IMG 00821IMG 00821
IMG 0082
Ett anrikt HVB hem (behandlingshem för vård och boende) redo att möta framtiden med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Med vårt kvalitesarbete och högutbildade personal är vi väl förberedda att göra goda insatser för både nya och gamla kunder.
IMG 00291IMG 00291
IMG 0029

VERKSAMHETSBESKRIVNING


______________________________________________________

 Solviken HVB är uppbygt till ett aktivt omvårdnads- och behandlingshem. Vi har en hög omhändertagandenivå och ger en god personlig omvårdnad. I Solviken ser vi först och främst till individens bästa. Därför upprättas alltid en individuell genomförandeplan, där beställare och den enskildes behov och intressen utgör grunden. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med klient, handläggare, ev anhöriga, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och kontaktperson. Denna revideras regelbundet.
Vår personaltäthet är hög och vi har vaken natt samt sovande jour i verksamheten. 
IMG 0031IMG 0031
IMG 0031
IMG 00331IMG 00331
IMG 0033

MÅLGRUPP


_____________________________________________________


Målgruppen är män och kvinnor från 25 år och äldre med psykiska och sociala handikapp. Vid tar också emot personer som är vårddömda enligt LVM, LPT och LRV, när dessa får permission från sin slutna vård.

Vi är även inriktade mot samsjuklighet. Personer med två diagnoser är vanliga inom missbruks- och beroendevården. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos. Om en person har både en psykisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig. Ett exempel bland alla olika behandlingar vi tillhandahåller är vår borderline behandling.
IMG 0072IMG 0072
IMG 0072

  ANLÄGGNINGEN


_________________________________________________


 Anläggningen omfattar 36 platser varav 8 i lägenheter belägna i Mållilla samhälle, en liten ort mitt i Småland. Alldeles intill huvudbyggnaden flyter Emån, och vi har bara fem minuters promenadväg till Målilla centrum. En trygg och funktionell miljö.
Just nu har vi lediga platser, kontakta oss för mer information.