logga 4logga 4
logga 4

KVALITET


_________________________________________________________
Kvalitet, arbetsmiljö och miljö. 
​Det är klart att vi håller det vi lovar! 
BVCertificationISO9001 small 0BVCertificationISO9001 small 0
BVCertificationISO9001 small 0
Samspelet mellan uppdragsgivaren, den boende och Solviken HVB vilar på en ömsesidig värdegrund för att på så sätt säkerställa att vi gör "rätt saker" på "rätt sätt" och i "rätt tid". I varje medarbetare ansvarsområde finns den kompetens och kompetensutveckling som krävs för att tillgodose den boendes samlade behov.
För att uppfylla Socialstyrelsens krav om kvalitet och patientsäkerhet i SOSFS 2011:09 använder vi SS-EN ISO 9001:2008 som grundläggande metod för vårt ledningssystem för kvalitet . Företaget är certifierat enligt ISO 9001:2008 av Bureau Veritas, certifikat nummer 10000331. 

Dessutom finns en dokumenterad arbetsmiljö- och miljöpolicy för att vi skall uppfylla både samhällets, de boendes, medarbetarnas och andra intressenters krav och inflytande på en säker och miljömedveten verksamhet.

Grundprinciperna för vårt kvalitetsarbete är:

  • Evidensbaserade vård och behandlingsmetoder 
  • Kundanpassning
  • Medarbetarnas engagemang och kompetens
  • Ett systematiskt ledningsarbete.
  • Ständiga förbättringar

Ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra intressenter.