Tydliggörande pedagogik

För att skapa en lugn och avstressande dag, bygger vi upp dagsstrukturen med frågor om dagen som har sin grund i tydliggörande pedagogik. Vad ska jag göra? Var ska jag vara? Med vem ska jag göra det? Vad händer sen? Varför ska jag göra det?

Vem kan bo på Solviken?

Målgruppen är män och kvinnor 25 -75 år år  med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Vi är även inriktade mot psykiatri och  samsjuklighet. Vi tar också emot personer som är vårddömda enligt LVM, LPT och LRV, när dessa får permission från sin slutna vård.

Vår historia

Solvikens historia går ända tillbaka till 1938. Sedan 2016 ägs Solviken av vård och omsorgskoncernen Team Olivia.  Tillsammans med nya ägare, medarbetare och ledning tar vi varje dag stora steg mot att skapa en modern HVB verksamhet som ska finnas kvar i långt fram i tiden.