Motiverande och stödjande utifrån en helhetssyn på människan

 Solviken arbetar för att ge stöd och hjälp i vardagen med det som man har svårt att göra på egen hand. Grundtanken är att personen ska känna sig så självständig som möjligt samtidigt som personal finns i närheten om stöd önskas. 

Vem kan vistas på Solviken?

Personer över 25 år med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet i kombination med större vård och omsorgsbehov. 

Här välkomnar vi även personer som vårdas med LPT, LVM eller LRV i öppenvård.

Vår historia

Solvikens historia går ända tillbaka till 1938. Sedan 2016 ägs Solviken av vård och omsorgskoncernen Team Olivia.  Tillsammans med nya ägare, medarbetare och ledning tar vi varje dag stora steg mot att skapa en modern HVB verksamhet som ska finnas kvar i långt fram i tiden.