Du är här

Solviken HVB idag

  • Vi erbjuder heldygnsvård för personer över 25 år med psykiska funktionshinder, samsjuklighet och komplicerade vård och omsorgsbehov.
  • ​Solviken har 36 platser fördelade på flera huskroppar och lägenheter. ( Även Bostad med särskild service enligt SoL)
  • Vi har tillstånd för att ta emot boende enligt SoL, LPT, LRV och LVM. 
  • Målilla ligger i Hultsfreds kommun och vi har goda förbindelser med buss, tåg och flyg.

Solviken drivs i en anda av humanism och enkelhet där strävan är att den boende ska känna så stor hälsa som möjligt. Med rutiner och struktur i vardagen skapas trygghet genom vetskap om framtiden. Personalen har kompetens och erfarenhet att arbeta med målgruppen och vi sätter stor vikt vid personalkontinuitet. Vi arbetar individinriktat och har erfarenhet av komplexa uppdrag av både kort och långsiktig karaktär. Vi har vana att samarbeta med olika instanser och professioner, t ex. psykiatrin. För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från lagstiftningens intentioner. Personalen äger en förståelse för lagstiftningens bärande principer vilket speglas i mötet med individen. Individens självbestämmande och delaktighet genomsyrar verksamheten.

Stöd och service i boendet och fritidsaktiviteter utformar vi utifrån varje persons individuella behov, intressen och förutsättningar. Aktiviteten ska anpassas efter individens funktionsnivå och behov av träning med syfte att förbättra eller upprätthålla fysiska, psykiska och intellektuella funktioner. ​

Utformad dags-vecko-och årsrytmkontinuitet gör Solviken till en trygg plats att bo på. Personalen har hög formell kompetens och välmeriterad bakgrund.

Daglig sysselsättning

Vi kan erbjuda olika former av sysselsättning på olika nivåer inom ramen för Solvikens verksamhet. Målet är att kunna hitta något som passar den unika individen för att denne ska kunna känna motivation inför att aktivera sig och genom detta kunna känna en ökad livstillfredsställelse. Självklart spelar också uppdragsgivarens intresse och önskemål in i valet av sysselsättning/aktivitet för den enskilde. Sysselsättningen ska vara strukturerad och schemalagd. 

Villorna

Våra tre fristående villor är uppförda 1980. De är modernt utrustade och våra gäster bor i enkelrum med delad dusch och toalett. Dagrum med TV och stereo, pentry och gott om förrådsutrymme. Villorna rymmer också kursrum, samlingslokal, motionslokal med biljard, bordtennis och styrketräning, kök för matlagningskurser samt hår- och fotvårdsrum.

Stora huset

Förutom administrativa lokaler finns här gemensamma utrymmen som kök, matsalar, dagrum och en inglasad altan på bottenplanet. På övervåningen finns gästrum, dagrum och balkong. Källaren rymmer bastu, tvättstuga, klädvårdsrum och expedition. Alldeles intill huvudbyggnaden flyter Emån och det är bara fem minuters promenadväg till Målilla centrum. 

En kort återblick i historien om Solviken 

Solvikens historia går ända tillbaka till 1938 då dåvarande häradsdomaren startade ett hem för psykiskt sjuka i Målilla, Solvikens Privata sjuk- och vårdhem. Häradsdomaren bodde själv på övervåningen och patienterna bodde på bottenplanet. På samma plats, vid Emåns strand, finns vi än idag om än i många fler huskroppar i den vackra parkmiljön. Sedan 2016 ägs Solviken av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia. Tillsammans med nya ägare och ledning på plats tar vi varje dag stora steg mot att skapa en modern HVB-verksamhet som ska finnas kvar långt fram i tiden med ännu större fokus på att  möta varje boendes unika behov. Vi kallar vår gemensamma resa SoLviken 2.0. En resa som vi kommer presentera mer på hemsidan framöver.