Du är här

Vårt erbjudande

 • Att direkt och spontant kunna få stöd av personal dygnet runt.
 • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
 • Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
 • Att sköta ditt rum eller lägenhet.
 • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
 • Dina fritidsaktiviteter.
 • Kontakter med ditt nätverk.
 • Planering av inköp.
 • Att bo i lokaler som är anpassade även för fysiska funktionsnedsättningar​.
 • Hemmalagad mat från eget kök av Solvikens kökspersonal.
 • Sjuksköterska finns på Solviken och vi har läkare.

Du bor på Solviken för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.  Hos oss kan man bo med fysisiska funktionsnedsättningar.

Målsättningen med boende på Solviken är att öka självständigheten i de allmänna funktionerna inom områderna:

 • Personlig vård 
  (sköta sin personliga hygien)

 • Kommunikation/interaktion
  (social gemenskap)
 • Boende
  (matlagning, tvätt, städning, ekonomi)
 • Arbete/fritid
  (daglig sysselsättning, kultur, sport och lek)

En viktig del är att det råder en för dig anpassad balans mellan gemenskap, aktivitet och  vila. Verksamhetens grundsyn är att du själv är aktivt delaktig för att uppnå hälsa.

Det meningsskapande samtalet uppstår naturligt i anslutning till vardagliga och konkreta situationer. I arbetet betonar vi och tar vara på dygnets och årstidens rytmer och stämningar i samband med årligen återkommande sysslor och högtider på Solviken. Att försöka se och tilltala ”jaget” som gör varje människa till en unik individ är en strävan som präglar Solviken.