logga 4logga 4
logga 4

Solviken HVB hem

Behandlingshem och boende med ​naturlig gemenskap.

Fil saknas

VI UTVECKLAR SOLVIKEN VIDARE och därför söker vi nu undersköterskor/behandlingsassistenter samt timvikarier.

Vill du vara med och vidareutveckla behandlingshemmet Solviken som vänder sig till vuxna med inriktning på social och psykisk funktionsnedsättning?  Verksamheten är just nu inne i en spännande utvecklingsprocess och vi söker undersköterskor/behandlingsassistenter samt timvikarier. Är du engagerad, kvalitetsmedveten och relationsskapande och brinner för att bygga upp verksamhet under ett tryggt varumärke så kan du vara den vi söker. Vi använder oss av individuell lönesättning samt har kollektivavtal.

Ansökan
Sista ansökningsdag: 2016-12-15. Urval sker löpande. Ansökan skickas till monika.svensson@solviken.se 
Vid frågor; var god kontakta Monika Svensson, 073-748 00 21.


Ett anrikt HVB hem (behandlingshem för vård och boende) redo att möta framtiden med hög kvalitet och konkurrenskraftiga priser. Med vårt kvalitesarbete och högutbildade personal är vi väl förberedda att göra goda insatser för både nya och gamla kunder.

VERKSAMHETSBESKRIVNING


______________________________________________________

 Solviken HVB är uppbygt till ett aktivt omvårdnads- och behandlingshem. Vi har en hög omhändertagandenivå och ger en god personlig omvårdnad. I Solviken ser vi först och främst till individens bästa. Därför upprättas alltid en individuell genomförandeplan, där beställare och den enskildes behov och intressen utgör grunden. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med klient, handläggare, ev anhöriga, omvårdnadsansvarig sjuksköterska och kontaktperson. Denna revideras regelbundet.
Vår personaltäthet är hög och vi har vaken natt samt sovande jour i verksamheten. 

MÅLGRUPP


_____________________________________________________


Målgruppen är män och kvinnor från 25 år och äldre med psykiska och sociala handikapp. Vid tar också emot personer som är vårddömda enligt LVM, LPT och LRV, när dessa får permission från sin slutna vård.

Vi är även inriktade mot samsjuklighet. Personer med två diagnoser är vanliga inom missbruks- och beroendevården. Bland personer som söker hjälp för missbruk eller beroende har ungefär en tredjedel också en ångestsjukdom och ännu fler en depression. Personer som har alkohol- eller narkotikaproblem har en klart ökad risk för psykiska sjukdomar och personlighetsstörningar. Bland de som missbrukar eller är beroende har mer än dubbelt så många jämfört med befolkningen i övrigt någon gång under livet haft en psykiatrisk diagnos. Om en person har både en psykisk diagnos och ett missbruk samtidigt är det troligt att problemen förstärker varandra så att de upplevs som svårare än om de förekommit var för sig. Ett exempel bland alla olika behandlingar vi tillhandahåller är vår borderline behandling.

  ANLÄGGNINGEN


_________________________________________________


 Anläggningen omfattar 36 platser varav 8 i lägenheter belägna i Mållilla samhälle, en liten ort mitt i Småland. Alldeles intill huvudbyggnaden flyter Emån, och vi har bara fem minuters promenadväg till Målilla centrum. En trygg och funktionell miljö.
Just nu har vi lediga platser, kontakta oss för mer information.