Du är här

Bolagsinformation

Solviken HVB bedriver verksamheter inom ramen för SoL i  Målilla, Hultsfreds kommun. Solviken HVB blev en del av Team Olivia år 2016.

Idag består Solviken HVB AB av 36 platser, fördelat på flera huskroppar och vi är 17 anställda i företaget. Vi har idag fyra  operativa chefer - verksamhetschef/föreståndare , platschef , VD samt v:VD. Vår personal har blandad kompetens och utbildning inom vård och omsorg. På tjänstemannanivå har vi även tillgång till ekonom/administratör, kvalitetsansvarig samt Försäljningsansvarig.

Solviken HVB har kollektivavtal genom Vårdföretagarna.

Sjukfrånvaro 2019 Kortidsfrånvaro:  4,6% ( 2018 - 4,3% ,  2017- 4.1%)  Långtidsfrånvaro: 3,7%   (2018- 3%,   2017- 4,8%) 

Solviken är sedan april 2024 en del av Attendo. Läs mer på www.attendo.se. Ta gärna också del av Attendos etiska riktlinjer för hållbara omsorgstjänster (Code of conduct). Uppförandekoden bygger på våra värderingar och löften till kunder och deras närstående, till kollegor och till samhället. 

Dataskyddsombud: dataprotection@attendo.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.