Du är här

Bolagsinformation

Solviken HVB bedriver verksamheter inom ramen för SoL i  Målilla, Hultsfreds kommun. Solviken HVB blev en del av Team Olivia år 2016.

Idag består Solviken HVB AB av 36 platser, fördelat på flera huskroppar och vi är 17 anställda i företaget. Vi har idag fyra  operativa chefer - verksamhetschef/föreståndare , platschef , VD samt v:VD. Vår personal har blandad kompetens och utbildning inom vård och omsorg. På tjänstemannanivå har vi även tillgång till ekonom/administratör, kvalitetsansvarig samt Försäljningsansvarig.

Solviken HVB har kollektivavtal genom Vårdföretagarna.

Sjukfrånvaro 2019 Kortidsfrånvaro:  4,6% ( 2018 - 4,3% ,  2017- 4.1%)  Långtidsfrånvaro: 3,7%   (2018- 3%,   2017- 4,8%) 

Dataskyddsombud: anders.backstrom@olivia.se

För bolagsinformation och ekonomisk översikt kan du klicka här.