Du är här

Solviken HVB Målilla, Hultsfred kommun

Solviken välkomnar personer över 25 år med psykiska funktionsnedsättningar och/eller samsjuklighet i kombination med större vård och omsorgsbehov.

Vi arbetar individinriktat och har erfarenhet av komplexa uppdrag med långsiktig karaktär. Vi har vana att samarbeta med olika instanser i vårt samhälle.

För att uppnå ett individuellt anpassat stöd kring varje individ utgår vi från den gemensamt framtagna planen. Med rutiner, struktur och förutsägbarhet i vardagen skapas trygghet för de boende. 

Här välkomnar vi även personer som vårdas med LPT, LVM eller LRV i öppenvård.

Solviken är bemannat dygnet runt och har Sjuksköterska på plats dagtid måndag-fredag. Vi har även en psykiatriker knuten till verksamheten. Vi är registrerade vårdgivare. 

Personer som är inskrivna i LARO-programmet kan också vistas hos oss.

Här arbetar vi motiverande och stödjande utifrån en helhetssyn på människan. Vi använder oss av ett Lågaffektivt bemötande och schemastöd.

Vi har tillstånd för både HVB, Boende med Särskilt boende  samt bostad med särskild service  enligt SoL

Stöd i vardagen och fritidsaktiviteter utformar vi efter varje persons individuella behov, intressen och förutsättningar. Detta i syfte att förbättra och upprätthålla individens egna färdigheter.

Vi har eget kök med utbildad kock och hemlagad mat serveras dagligen.

 

En kort återblick i historien om Solviken 

Solvikens historia går ända tillbaka till 1938 då dåvarande häradsdomaren startade ett hem för psykiskt sjuka i Målilla, Solvikens Privata sjuk- och vårdhem. Häradsdomaren bodde själv på övervåningen och patienterna bodde på bottenplanet. På samma plats, vid Emåns strand, finns vi än idag om än i många fler huskroppar i den vackra parkmiljön. Sedan 2016 ägs Solviken av vård- och omsorgskoncernen Team Olivia. Tillsammans med nya ägare och ledning på plats tar vi varje dag stora steg mot att skapa en modern HVB-verksamhet som ska finnas kvar långt fram i tiden med ännu större fokus på att  möta varje boendes unika behov. Vi kallar vår gemensamma resa SoLviken 2.0. En resa som vi kommer presentera mer på hemsidan framöver.