Du är här

Hjälp & stöd i vardagen

Du vistas på Solviken för att få stöd i din vardag och hjälp med det som du har svårt att göra på egen hand. Grundtanken är att  du ska känna dig så självständig som möjligt samtidigt som personal finns i närheten om stöd önskas. Det är viktigt att du är beredd att ta emot det stöd som du och personalen har kommit överens om.  Verksamhetens grundsyn är att du själv är aktivt delaktig för att uppnå hälsa.

Vi erbjuder bla följande stöd i att:

  • Direkt och spontant kunna få stöd av personal dygnet runt.
  • Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t ex. vara att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig, kommunicera och göra tillvaron begriplig.
  • Kunna umgås tillsammans med andra, som vänner och familj.
  • Sköta ditt rum eller lägenhet.
  • Skapa rutiner för att du ska få en bra och fungerande vardag.
  • Kontakter med ditt nätverk.
  • Planering av inköp.
  • Träna matlagning i träningskök.
  • Kommunikation med myndigheter
  • Bibehålla och/eller motivera till en nykter och drogfri tillvaro 

 

Att göra

Dagliga aktiviter på schema finns för dig som vill delta. Exempel på detta är bingo, gympa , veckoutflykter och ett par gånger i veckan är det inköpsresa till Hultsfred. Varje dag har vi morgonmöte för alla som vistas här och önskar vara med. Här tar vi upp önskemål och dagens aktiviter, utflyktsmål samt hur vi vill lägga upp dagen. På Solviken har vi ett eget gym, bastu, ett aktivitetshus med bla måleri, pyssel samt pingis- och biljardbord. Solviken har också cyklar för utlåning, samt fiskekort till Emån som gränsar till verksamheten.

Rum och lägenheter

Solviken består av  tre mindre fristående villor med 8 rum i varje. De är modernt utrustade och du bor i enkelrum och delar dusch och toalett med en annan person. Vi har även 4 enrumslägenheter nere i centrum. För anhöriga som vill hälsa på finns övernattningsmöjlighet.